Dòng ngân hàng đang ở đâu trong chu kỳ tăng giá?| Đầu tư chứng khoán 24.11.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu