Dòng tiền đầu cơ tháo chạy hay đang chuyển đổi?| Đầu tư chứng khoán 23.12.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu