Dòng tiền mất hút, điều gì đang diễn ra?| Đầu tư chứng khoán 02.12.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu