Dòng tiền quay lại Bank, nên mua cổ phiếu nào?| Đầu tư chứng khoán 12.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Video được đăng tải phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu