Dư mua và dư bán trên bảng giá chứng khoán là gì

Dư mua, dư bán là gì?

“Dư mua” và “dư bán” là thuật ngữ được sử dụng trong thị trường chứng khoán để chỉ sự khác biệt giữa số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư đăng ký mua hoặc bán với số lượng cổ phiếu thực sự được giao dịch trên thị trường.

  • Dư mua: là số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư đăng ký mua, nhưng chưa có người bán đồng ý bán cho họ. Dư mua thường được hiển thị trên bảng giá chứng khoán và được đưa ra dưới dạng số lượng cổ phiếu hoặc giá trị tiền tệ.
  • Dư bán: là số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư đăng ký bán, nhưng chưa có người mua đồng ý mua từ họ. Dư bán cũng được hiển thị trên bảng giá chứng khoán và được đưa ra dưới dạng số lượng cổ phiếu hoặc giá trị tiền tệ.

Trong thị trường chứng khoán, dư mua và dư bán có thể ảnh hưởng đến giá cả của cổ phiếu. Nếu có nhiều người đăng ký mua (dư mua) mà không có đủ người bán, giá cổ phiếu có thể tăng. Ngược lại, nếu có nhiều người đăng ký bán (dư bán) mà không có đủ người mua, giá cổ phiếu có thể giảm.

Sử dụng dư mua và dư bán để giao dịch cổ phiếu

Sử dụng thông tin dư mua và dư bán là một trong những phương pháp giúp đánh giá tình hình thị trường và quyết định mua hoặc bán cổ phiếu.

Nếu bạn muốn mua một cổ phiếu, hãy xem xét dư mua và dư bán của nó trên bảng giá chứng khoán. Nếu dư mua lớn hơn dư bán, điều này cho thấy có nhiều người muốn mua cổ phiếu hơn là bán nó, và giá cổ phiếu có thể tăng. Ngược lại, nếu dư bán lớn hơn dư mua, điều này cho thấy có nhiều người muốn bán cổ phiếu hơn là mua nó, và giá cổ phiếu có thể giảm.

Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét độ rộng của dư mua và dư bán. Nếu dư mua hoặc dư bán chỉ ở mức độ thấp, điều này có thể cho thấy thị trường đang ở trong tình trạng đánh lừa hoặc không có sự tương tác nhiều giữa các nhà đầu tư, và bạn cần phải cẩn trọng khi quyết định mua hoặc bán.


Tham gia khóa học đầu tư chứng khoán thực chiến miễn phí của Đầu Tư Từ Đâu để học hỏi và áp dụng kiến thức đầu tư chứng khoán hiệu quả. Được dẫn dắt bởi chuyên gia Đỗ Hoàng Quân, bạn sẽ được trang bị những kỹ năng và chiến lược cần thiết để ứng dụng kiến thức vào đầu tư chứng khoán thực chiến. Xem chi tiết và đăng ký khóa học tại đây: