EPS pha loãng là gì? So sánh EPS pha loãng và EPS cơ bản.

Trong lĩnh vực tài chính, thuật ngữ “EPS” (Earnings Per Share) không còn xa lạ với những người quan tâm đến đánh giá hiệu suất tài chính của các công ty. Tuy nhiên, khái niệm “EPS Pha Loãng” có thể gây khó hiểu cho nhiều người. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về EPS Pha Loãng là gì và cung cấp một so sánh cơ bản giữa EPS Pha Loãng và EPS Cơ Bản.

EPS Pha Loãng là gì?

EPS Pha Loãng (Diluted EPS) là một phương pháp tính toán chỉ số EPS mà xem xét không chỉ số lượng cổ phiếu thực sự đang lưu hành, mà còn tính đến cổ phiếu tiềm năng có thể tạo ra từ các công cụ tài chính khác. Các công cụ này bao gồm chứng quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, tùy chọn mua cổ phiếu, và nhiều loại chứng quyền khác. Điều này tạo ra một con số EPS thấp hơn so với EPS cơ bản, bởi vì nó xem xét thêm cả cổ phiếu tiềm năng có thể được phát hành thêm.

So Sánh EPS Pha Loãng và EPS Cơ Bản

Cách tính toán

EPS Cơ Bản: Dựa vào lợi nhuận sau thuế chia cho số lượng cổ phiếu thực sự đang lưu hành.

EPS Pha Loãng: Bao gồm cả cổ phiếu tiềm năng, được tính toán bằng cách thêm cả lợi nhuận từ các công cụ tài chính khác vào mẫu số.

Giá trị

EPS Cơ Bản: Thường có giá trị cao hơn, vì không xem xét cổ phiếu tiềm năng.

EPS Pha Loãng: Thường có giá trị thấp hơn, do tính toán thêm cổ phiếu tiềm năng được phát hành thêm.

Tình hình tài chính

EPS Cơ Bản: Cho thấy lợi nhuận dựa trên số lượng cổ phiếu thực sự đang lưu hành.

EPS Pha Loãng: Cho thấy lợi nhuận dựa trên cả cổ phiếu tiềm năng và thực sự.

Ứng dụng

Cả hai chỉ số được sử dụng để đo lường lợi nhuận công ty. Tuy nhiên, trong việc so sánh hiệu suất giữa các công ty hoặc theo dõi sự thay đổi của cùng một công ty qua thời gian, nên sử dụng cùng loại EPS để có kết quả so sánh chính xác.

Kết Luận

EPS Pha Loãng là một phương pháp tính toán tài chính quan trọng để xem xét cả cổ phiếu tiềm năng. So sánh giữa EPS Pha Loãng và EPS Cơ Bản cho thấy sự khác biệt trong tính toán, giá trị và khả năng phản ánh tình hình tài chính. Sử dụng đúng loại EPS phù hợp với mục đích của bạn sẽ giúp bạn có cái nhìn chính xác hơn về hiệu suất tài chính của công ty.

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục