FED là gì? Quyền lực và sự ảnh hưởng của FED

FED (The Federal Reserve System) là hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, có nhiệm vụ giám sát và điều hành chính sách tiền tệ của đất nước. FED được thành lập vào năm 1913 với mục đích ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính. FED là một trong những tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế thế giới và có vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro tài chính toàn cầu.

FED là gì?

FED là từ viết tắt của “Federal Reserve System”, là hệ thống Ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. FED được thành lập vào năm 1913 và có nhiệm vụ quản lý và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính của Hoa Kỳ bằng cách điều hành cung tiền, kiểm soát lãi suất và giám sát các ngân hàng thương mại. FED được quản lý bởi một Hội đồng Thống đốc, một Hội đồng Giám đốc và một Hội đồng Thông tín, và có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và thị trường tài chính của Hoa Kỳ cũng như toàn cầu.

FED là gì

Chức năng và nhiệm vụ của FED

Chức năng và nhiệm vụ của FED (Federal Reserve System) bao gồm:

 1. Quản lý cung tiền: FED có nhiệm vụ quản lý cung tiền trong nền kinh tế của Hoa Kỳ, bao gồm cung cấp tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng, và tạo ra tiền tệ dựa trên nhu cầu của nền kinh tế.
 2. Kiểm soát lãi suất: FED cũng có quyền kiểm soát lãi suất trong nền kinh tế bằng cách thực hiện các chính sách tiền tệ như điều chỉnh lãi suất chính sách, mua bán các chứng khoán trái phiếu của chính phủ và ngân hàng thương mại, và tăng giảm lượng tiền trong hệ thống ngân hàng.
 3. Giám sát các ngân hàng thương mại: FED có nhiệm vụ giám sát các ngân hàng thương mại để đảm bảo các ngân hàng tuân thủ các quy định và luật lệ, và đảm bảo rằng các ngân hàng hoạt động đúng cách và có sức khỏe tài chính.
 4. Bảo vệ tiền tệ và ổn định tài chính: FED cũng có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế và ổn định tài chính bằng cách đưa ra các chính sách và quyết định quan trọng về chính sách tiền tệ, giám sát các ngân hàng thương mại và thị trường tài chính, và tham gia vào việc quản lý các cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế.
 5. Tham gia vào hoạt động ngoại hối: FED cũng tham gia vào các hoạt động ngoại hối để bảo vệ giá trị của đồng USD và đảm bảo rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ có thể hoạt động một cách hiệu quả trong mối quan hệ với các nền kinh tế khác trên thế giới.

Tóm lại, FED có nhiệm vụ quản lý và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính của Hoa Kỳ bằng cách điều hành cung tiền, kiểm soát lãi suất và giám sát các ngân hàng thương mại. FED có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và thị trường tài chính của Hoa Kỳ cũng như toàn cầu.

Cơ cấu tổ chức của FED

FED được quản lý bởi một Hội đồng Thống đốc (Board of Governors) gồm 7 thành viên được bổ nhiệm bởi Tổng thống và được xác nhận bởi Thượng viện. Hội đồng này đứng đầu FED và quyết định về các chính sách tiền tệ và tài chính của FED.

Ngoài ra, FED còn gồm 12 Ngân hàng Trung ương liên bang (Federal Reserve Banks) phân bố trên khắp Hoa Kỳ. Mỗi Ngân hàng này có một Hội đồng Giám đốc (Board of Directors) gồm 9 thành viên, bao gồm 3 thành viên được bổ nhiệm bởi Hội đồng Thống đốc, và 6 thành viên được bầu chọn bởi các ngân hàng thương mại địa phương.

Các Ngân hàng Trung ương liên bang này hoạt động như một hệ thống phân cấp, cung cấp các dịch vụ tài chính và tiền tệ cho các ngân hàng thương mại địa phương, giúp duy trì hoạt động của hệ thống tài chính và tiền tệ của Hoa Kỳ.

Chính sách tiền tệ của FED là gì

FED có nhiều chính sách tiền tệ để điều chỉnh hoạt động của nền kinh tế Hoa Kỳ và đạt được các mục tiêu như ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế và việc làm. Sau đây là các chính sách tiền tệ của FED:

 1. Chính sách lãi suất: FED sử dụng chính sách lãi suất để điều chỉnh nguồn cung tiền và tác động đến việc vay và cho vay của các tổ chức tài chính. Nếu FED tăng lãi suất, các tổ chức tài chính sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho khoản vay và giảm khoản vay để giảm rủi ro, làm giảm nguồn cung tiền và tác động đến lạm phát.
 2. Chính sách mua lại tài sản (Quantitative Easing): FED sử dụng chính sách mua lại tài sản để tăng nguồn cung tiền và giảm lãi suất. FED mua lại các tài sản như trái phiếu Chính phủ hoặc chứng khoán để tăng nguồn cung tiền và giảm lãi suất, kích thích tăng trưởng kinh tế và tăng việc làm.
 3. Chính sách giá trị tiền tệ: FED cũng có thể thay đổi giá trị đồng USD so với các đồng tiền khác. Khi FED giảm giá trị đồng USD, các sản phẩm xuất khẩu từ Hoa Kỳ sẽ trở nên rẻ hơn và tăng cạnh tranh, giúp tăng xuất khẩu và tăng tăng trưởng kinh tế.
 4. Chính sách kiểm soát ngân hàng: FED cũng có chức năng kiểm soát các hoạt động của các tổ chức tài chính để đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính và tiền tệ.

Những chính sách này đều có mục đích cuối cùng là tạo ra một nền kinh tế ổn định và bền vững.

Sự ảnh hưởng của FED tới nền kinh tế

FED có sự ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và thị trường tài chính, do vai trò quan trọng của họ trong điều chỉnh nguồn cung tiền và lãi suất. Dưới đây là một số cách mà FED có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường tài chính:

 1. Ảnh hưởng đến lãi suất: Chính sách lãi suất của FED có thể ảnh hưởng đến mức độ tiêu dùng và đầu tư của người dân và các doanh nghiệp. Khi FED tăng lãi suất, việc vay tiền sẽ trở nên đắt đỏ hơn và dẫn đến giảm tiêu dùng và đầu tư. Ngược lại, khi FED giảm lãi suất, việc vay tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn, tăng khả năng tiêu dùng và đầu tư của người dân và doanh nghiệp.
 2. Ảnh hưởng đến giá trị đồng USD: Chính sách giá trị đồng USD của FED có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng USD so với các đồng tiền khác. Khi giá trị đồng USD tăng, hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu sẽ trở nên rẻ hơn, trong khi hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu sẽ trở nên đắt hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc nhập khẩu và xuất khẩu của các doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế.
 3. Ảnh hưởng đến thị trường tài chính: Chính sách mua lại tài sản và chính sách lãi suất của FED có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Khi FED mua lại tài sản, giá trị của các loại tài sản đó sẽ tăng, ảnh hưởng đến giá cả và lợi nhuận của các nhà đầu tư. Ngoài ra, thị trường cũng có thể phản ứng tích cực hoặc tiêu cực đối với các quyết định của FED về chính sách lãi suất và nguồn cung tiền.

Tóm lại, FED có sự ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và thị trường tài chính thông qua các chính sách tiền tệ của họ.

Mối liên quan giữa các chính sách của FED tới nền kinh tế Việt Nam

Các chính sách của FED có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam thông qua các yếu tố tài chính toàn cầu và quan hệ tài chính quốc tế. Dưới đây là một số mối liên quan giữa các chính sách của FED và nền kinh tế Việt Nam:

 1. Ảnh hưởng đến đồng USD: Giá trị đồng USD là một yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong thương mại và đầu tư. Việc FED thay đổi chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng USD và có tác động đến tình hình thương mại và đầu tư của Việt Nam.
 2. Ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư: Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các chính sách tiền tệ của FED, đặc biệt là chính sách lãi suất và chính sách mua lại tài sản, có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư nước ngoài đến Việt Nam.
 3. Ảnh hưởng đến giá dầu và thực phẩm: Giá dầu và thực phẩm là những yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Chính sách tiền tệ của FED có thể ảnh hưởng đến giá cả của các nguyên liệu này thông qua ảnh hưởng đến giá trị đồng USD.
 4. Tác động đến tình hình lạm phát: Tình hình lạm phát là một trong những thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Các chính sách tiền tệ của FED, đặc biệt là chính sách lãi suất, có thể ảnh hưởng đến mức độ lạm phát trong nước.

Tóm lại, các chính sách của FED có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam thông qua các yếu tố tài chính toàn cầu và quan hệ tài chính quốc tế. Do đó, việc theo dõi và đánh giá các chính sách của FED có thể giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam cập nhật và đưa ra các quyết định phù hợp cho hoạt động kinh doanh của mình.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết: Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

Xem thêm: