FOMC là gì? Cuộc họp FOMC bàn về vấn đề gì?

FOMC (Federal Open Market Committee) là một Ủy ban liên bang quan trọng của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Federal Reserve System) để định hướng chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Với sự tham gia của 12 thành viên, FOMC thường họp từ 6 đến 8 lần một năm để đánh giá tình hình kinh tế và đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ quan trọng, đặc biệt là về lãi suất và các biện pháp ổn định nền kinh tế. Cuộc họp của FOMC luôn được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà đầu tư và nhà kinh tế trên toàn thế giới vì tác động của các quyết định này đến nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu.

FOMC là gì

FOMC là gì

FOMC là viết tắt của “Federal Open Market Committee” – một Ủy ban liên bang được thành lập bởi Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Federal Reserve System) để định hướng chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.

FOMC bao gồm 12 thành viên, trong đó có 7 thành viên Hội đồng Thống đốc của Cục dự trữ Liên bang và 5 thành viên đại diện cho các chi nhánh Cục dự trữ Liên bang khác. FOMC họp bất thường để thảo luận về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, đặc biệt là về các quyết định về lãi suất và các biện pháp khác để ổn định nền kinh tế.

Các quyết định của FOMC ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, do đó, các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường luôn quan tâm đến thông tin và các báo cáo về FOMC.

Cuộc họp của FOMC

Cuộc họp của FOMC là cuộc họp quan trọng được tổ chức từ 6 đến 8 lần một năm để đánh giá tình hình kinh tế và quyết định chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Tại các cuộc họp này, các thành viên sẽ thảo luận về tình hình kinh tế, dự báo tương lai và đưa ra quyết định về mức lãi suất và các biện pháp khác để ổn định nền kinh tế.

Thông thường, cuộc họp của FOMC kéo dài hai ngày, trong đó ngày đầu tiên được dành cho việc thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế và ngày thứ hai là thời điểm FOMC đưa ra quyết định về lãi suất và chính sách tiền tệ. Khi FOMC đưa ra quyết định, một tuyên bố (statement) chính thức sẽ được phát hành để giải thích các quyết định và giúp thị trường hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.

Cuộc họp của FOMC là một sự kiện quan trọng trên thị trường tài chính và được theo dõi một cách chặt chẽ bởi các nhà đầu tư, nhà kinh tế và các nhà quản lý quỹ.

Xem tin tức về FOMC ở đâu?

Bạn có thể xem tin tức về FOMC trên các trang tin tức tài chính và kinh tế uy tín như CNBC, Bloomberg, Reuters, Financial Times, Wall Street Journal, hoặc trang web của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi các trang mạng xã hội và các diễn đàn tài chính để cập nhật thông tin mới nhất về cuộc họp của FOMC và các quyết định chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.