Giá trị ẩn là những tài sản được định giá thấp trên bảng cân đối kế toán của công ty và do đó có thể không được đưa vào hoặc phản ánh trong giá cổ phiếu của công ty.

Những nhà đầu tư giá trị thường tìm cách khám phá những giá trị tiềm ẩn trên bảng cân đối kế toán của công ty, trong khi điều này thường bị các nhà đầu tư bình thường bỏ qua. Một tài sản được đánh dấu theo giá trị sổ sách nhưng thực sự có giá trị cao hơn theo giá thị trường hợp lý của nó sẽ được coi là giá trị ẩn.

Giá trị ẩn của một doanh nghiệp

Hiểu giá trị tiềm ẩn của một doanh nghiệp

Bản chất của đầu tư giá trị là mua chứng khoán được định giá thấp – được định giá thấp hơn so với giá trị nội tại của chúng. Một nhà đầu tư giá trị sẽ xác định giá trị hợp lý theo bất kỳ cách nào, tùy thuộc vào loại hình công ty, và sau đó so sánh giá trị nội tại này với giá trị được thị trường chứng khoán. Nếu mức chiết khấu đủ hấp dẫn đối với nhà đầu tư giá trị này, họ sẽ mua cổ phiếu và kiên nhẫn chờ đợi sự hội tụ tiềm năng của giá trị thị trường hiện tại với giá trị nội tại.

Một tài sản được công ty ấn định một giá trị nhất định trên bảng cân đối kế toán để tuân theo các nguyên tắc kế toán có thể có giá trị cao hơn theo giá trị thị trường hợp lý. Các tài sản vô hình như nhãn hiệu và bằng sáng chế có thể chứa các giá trị tiềm ẩn, cũng như trữ lượng của các công ty tài nguyên thiên nhiên.

Trong một số trường hợp, nếu một tài sản từ lâu đã được giữ theo giá gốc trên sổ sách, thì về cơ bản, nó có thể có giá trị cao hơn đáng kể so với những gì được phản ánh trên bảng cân đối kế toán. Tương tự như vậy, nếu một tài sản đã được khấu hao cho mục đích kế toán, đặc biệt là khi sử dụng lịch khấu hao nhanh, nó thực sự có thể giữ giá trị thị trường nhiều hơn giá trị được quy cho trên bảng cân đối kế toán của công ty .

Ví dụ về giá trị ẩn

Một ví dụ cổ điển về giá trị ẩn là đất đai. Đất đai phải được giữ theo nguyên giá theo quy tắc kế toán. Nhưng có nhiều khả năng loại tài sản này đã được đánh giá cao về giá trị nếu được sở hữu trong một thời gian dài. Nếu đất được tách biệt khỏi bảng cân đối kế toán và được định giá theo giá thị trường hiện tại, nó có thể sẽ có giá trị lớn hơn những gì được ghi trong báo cáo tài chính 

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi luôn cập nhập những tin tức, thông tin mới nhất hằng ngày. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

XEM THÊM: