Giá trị nội tại & Cách định giá cổ phiếu

Giá trị nội tại của cổ phiếu là gì

Giá trị nội tại (Intrinsic value) của cổ phiếu có thể hiểu đơn giản là mức giá trị thực của cổ phiếu, được tính toán dựa trên những khoản thu nhập hay dòng tiền mà cổ phiếu có thể mang lại cho người sở hữu trong tương lai.

Việc xác định giá trị nội tại của cổ phiếu và so sánh nó với giá trị thị trường chính là trái tim của các trường phái đầu tư theo phân tích cơ bản hoặc đầu tư giá trị. Nếu giá trị nội tại cao hơn thị giá thì cổ phiếu đang được định giá thấp hơn giá trị thực và sẽ là đối tượng đầu tư tiềm năng.

giá trị nội tại của cổ phiếu

Cách thức xác định giá trị nội tại của cổ phiếu

Tính toán chính xác giá trị nội tại của một cổ phiếu là điều vô cùng khó khăn, cho nên giá trị này sẽ được ước tính một cách khách quan, thông qua các phương pháp định giá và các mô hình tài chính. Việc xác định giá trị nội tại của cổ phiếu yêu cầu đa dạng các loại thông tin từ tình hình kinh tế vĩ mô cho tới các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả quản trị cũng như hoạt động của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Có ba phương pháp chính để ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu, bao gồm: phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), phương pháp so sánh và phương pháp giá trị tài sản ròng. Cụ thể như sau:

Phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp này dựa trên việc tính toán giá trị hiện tại (thông qua kỹ thuật chiết khấu dòng tiền) của các dòng thu nhập kỳ vọng trong tương lai mà cổ phiếu có thể mang lại cho người nắm giữ. Các dòng thu nhập này có thể đến từ cổ tức bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho cổ đông, hoặc các dòng tiền thặng dư doanh nghiệp thu được trong quá trình hoạt động mà có thể được phân phối lại cho các cổ đông sau này.

Phương pháp so sánh

Phương pháp này giúp xác định giá trị nội tại chủ yếu dựa trên các chỉ số định giá liên quan đến giá cổ phiếu như P/E (Price to earning), P/B (Price to book value)…Bằng việc so sánh các chỉ số định giá của các cổ phiếu trong cùng ngành nghề, cùng quy mô, đặc điểm, ta sẽ có được cái nhìn về mức định giá phù hợp và từ đó ước tính được giá trị nội tại của các cổ phiếu.

Phương pháp giá trị tài sản ròng

Phương pháp này dựa trên việc tính toán giá trị hợp lý của phần vốn chủ sở hữu hay còn gọi là giá trị tài sản ròng (bằng giá trị hợp lý của tổng tài sản trừ đi giá trị hợp lý của các khoản nợ). Giá trị tài sản ròng này sẽ được chia cho số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp để xác định giá trị của mỗi cố phiếu.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn cơ hội đầu tư và điểm mua/điểm bán hiệu quả nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: