Giá trị sổ sách là gì? Có nên đầu tư theo giá trị sổ sách?

Thu nhập, nợ và tài sản là những yếu tố tạo nên báo cáo tài chính của bất kỳ công ty đại chúng nào. Với mục đích công bố thông tin, các công ty chia nhỏ ba yếu tố này thành các số liệu cụ thể hơn.
Trong số này, giá trị sổ sách và tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B ratio) là những yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư giá trị.

Giá trị sổ sách là gì?

Giá trị sổ sách là giá trị của doanh nghiệp được đánh giá theo giá trị toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đó (chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, hàng tồn kho, thiết bị sản xuất, bất động sản, v.v.) sau khi đã trừ đi các khoản nợ. 

Giá trị sổ sách được sử dụng như một chỉ báo về giá trị của cổ phiếu của một công ty. Nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán giá thị trường của một cổ phiếu trong tương lai.

giá trị sổ sách là gì

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc cấu thành nên chỉ số P/B dùng để so sánh giá cổ phiếu trên thị trường với giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

P/B là gì?

P/B là hệ số giá trị sổ sách – Price per book value để so sánh giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường và giá trị sổ sách thực tế của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số P/B là:

Công thức tức P/B

P/B = Giá thị trường của cổ phiếu/ Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu.

  • P/B > 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường lớn hơn giá trị sổ sách.
  • P/B = 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường tương đồng với giá trị sổ sách.
  • P/B < 1 , giá trị cổ phiếu trên thị trường thấp hơn với giá trị sổ sách.

Nếu giá trị P/B cao tức là giá trị của doanh nghiệp thấp, doanh nghiệp có nhiều tài sản vô hình hoặc đang vay nợ nhiều, có vốn để xoay vòng kinh doanh, tăng gia sản xuất. Nếu giá trị P/B thấp tức là giá trị tài sản của doanh nghiệp lớn, ít vay nợ, chủ yếu dùng vốn của mình để sản xuất kinh doanh. Nếu tỷ lệ P/B < 1, cổ phiếu đang được bán với giá thấp hơn giá trị tài sản của công ty.

Bẫy giá trị

Nếu một công ty đang giao dịch với giá thấp hơn giá trị sổ sách của nó, bạn phải tự hỏi bản thân tại sao các nhà đầu tư khác không nhận thấy và đẩy giá trở lại giá trị sổ sách hoặc thậm chí cao hơn. 

Câu trả lời có thể là giá trị sổ sách không đại diện cho giá trị thực của tài sản. Các công ty trong các ngành khác nhau tính tài sản theo những cách khác nhau. Điều này làm xáo trộn giá trị sổ sách, tạo ra càng nhiều bẫy giá trị cũng như các cơ hội giá trị.

Khấu hao tài sản

Bạn cần biết một công ty đã khấu hao tài sản mạnh mẽ như thế nào. Điều này liên quan đến việc xem lại các báo cáo tài chính của một số năm. Nếu chất lượng tài sản bị giảm giá nhanh hơn giá trị thị trường thực của chúng, bạn đã tìm thấy một giá trị tiềm ẩn có thể giúp giữ giá cổ phiếu trong tương lai. Nếu tài sản bị mất giá chậm hơn giá trị thị trường giảm thì giá trị sổ sách sẽ cao hơn giá trị thực, tạo ra một cái bẫy giá trị cho các nhà đầu tư chỉ nhìn lướt qua tỷ lệ P/B.

Các công ty sản xuất đưa ra một ví dụ điển hình về việc khấu hao có thể ảnh hưởng đến giá trị sổ sách như thế nào. Các công ty này phải trả một số tiền rất lớn cho thiết bị của họ, nhưng giá trị bán lại của thiết bị thường giảm nhanh hơn so với việc một công ty phải khấu hao theo quy tắc kế toán. Khi thiết bị trở nên lỗi thời, nó càng ngày càng trở nên vô giá trị..

Đầu tư theo giá trị sổ sách

Nếu một công ty đang bán thấp hơn 15% giá trị sổ sách, nhưng phải mất vài năm để giá bắt kịp, thì việc mua trái phiếu, hay gửi tiền tại MM với mức lãi suất 6-7% còn tốt hơn rất nhiều. Trái phiếu rủi ro thấp hơn sẽ có kết quả tương tự so với cùng kỳ.

Lý tưởng nhất là sự chênh lệch giá sẽ được nhận thấy nhanh hơn nhiều, nhưng có quá nhiều sự không chắc chắn trong việc đoán thời điểm thị trường nhận ra sai lầm về giá trị sổ sách và điều đó phải được tính vào như một rủi ro.

Điều đó có nghĩa rằng, nhìn sâu hơn vào giá trị sổ sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty. Trong một số trường hợp, một công ty sẽ sử dụng thu nhập dư thừa để cập nhật thiết bị thay vì trả cổ tức hoặc mở rộng hoạt động. Mặc dù thu nhập giảm này có thể làm giảm giá trị của công ty trong ngắn hạn, nhưng nó tạo ra giá trị sổ sách dài hạn vì thiết bị của công ty có giá trị cao hơn và chi phí đã được chiết khấu.

Kết luận

Chiến lược tốt nhất là làm cho giá trị sách trở thành một phần của những gì bạn tìm kiếm. Bạn không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, và bạn cũng không nên đánh giá một công ty qua trang bìa mà nó thể hiện trên giá trị cuốn sách của nó.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường:

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu