Giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp

Trước khi tìm hiểu về giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét khái niệm giá trị vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Giá trị vốn hóa thị trường (Market capitalization) của một doanh nghiệp là tổng giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường của công ty đó. Như vậy, ta có công thức tính giá trị vốn hóa như sau:

Vốn hóa thị trường = Số lượng cổ phiếu đang lưu hành x Thị giá của cổ phiếu tại thời điểm tính toán

Ví dụ, tại ngày 30/9/2022, một cổ phiếu của công ty A có giá thị trường là 12.000đ, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 100.000.000. Từ đó ta có thể tính được giá trị vốn hóa thị trường của công ty A tại ngày 30/9/2022 là: 100.000.000 x 12.000 = 1.200 tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam

Tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam được tính toán bằng việc cộng giá trị vốn hóa của tất cả các doanh nghiệp có cổ phiếu đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo thống kê từ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, tại ngày 30/9/2022, tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam (chưa bao gồm thị trường trái phiếu doanh nghiệp) là 5.914.118 tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam luôn biến động và thay đổi theo diễn biến tăng, giảm của thị trường và các chỉ số chứng khoán nói chung. Ví dụ như trong tháng 9/2022, thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm khá mạnh, kéo theo tổng giá trị vốn hóa thị trường giảm hơn 11% so với  cuối tháng 8/2022. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã để mất 23,85% tổng giá trị vốn hóa so với thời điểm đầu năm 2022.