Giao dịch đặt lệnh qua điện thoại

Để thực hiện giao dịch đặt lệnh qua điện thoại, khách hàng gọi vào số hotline 1900 6457 và bấm phím 1.

giao dịch đặt lệnh qua điện thoại


Khi gọi điện, nhân viên nhận lệnh qua điện thoại sẽ hỏi số tài khoản, số chứng minh và mật khẩu giao dịch qua tổng đài của khách hàng. Sau khi xác định chính xác người gọi điện thoại là chủ tài khoản (hay người uỷ quyền nếu có), nhân viên giao dịch hỏi khách hàng cần đặt lệnh mua hay bán, mã chứng khoán, số lượng, giá.
Nhân viên đọc xác nhận lại với khách hàng những yếu tố sau trước khi chuyển lệnh:

  • Tên chủ tài khoản
  • Số tài khoản
  • Lệnh mua hay bán, mã chứng khoán, số lượng giá

Xem thêm: Thủ tục thừa kế chứng khoán