Góc nhìn PTKT cổ phiếu AGR 04.01.2022

• Sau khi vượt khỏi vùng tích lũy ở giá 23-25, AGR đang có xu hướng quay về test lại vùng hỗ trợ này

• Dư địa tăng giá trong ngắn hạn vẫn còn khi % tháng còn thấp

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua 1 phần khi giá giữ vững được ngưỡng hỗ trợ ở vùng giá 25

phân tích cổ phiếu agr