Góc nhìn PTKT cổ phiếu APG 04.01.2022

• Sau khi bứt khỏi khu vực tích lũy xung quang vùng giá 18.5 – 20.5, VIX đang có xu hướng quay lại kiểm định lãi ngưỡng hỗ trợ xung quanh giá 20.5

• Dư địa tăng giá trong ngắn hạn vẫn còn khi % tháng còn thấp

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể xem xét mua nếu giá test thành công ngưỡng hỗ trợ 20.5

phân tích cổ phiếu apg