Góc nhìn PTKT cổ phiếu DTD 04.01.2022

• DTD đã có xu hướng tăng khá mạnh trong trung hạn

• Trong ngắn hạn, giá đang tích lũy trong vùng 48 – 53 và đang có dấu hiệu bứt phá khỏi vùng tích lũy •Dư địa tăng giá ngắn hạn vẫn còn khi % tháng không quá cao

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua thăm dò một phần khi giá break khỏi vùng 53 với khối lượng lớn.

phân tích cổ phiếu dtd