Góc nhìn PTKT cổ phiếu DXG 04.01.2022

• Giá đã có xu hướng tăng khá mạnh trong trung và dài hạn

• Trong ngắn hạn, giá đang tích lũy trong vùng 34 – 37 với thanh khoản giảm dần

• Dư địa tăng giá ngắn hạn vẫn còn khi % tháng không quá cao •Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua thăm dò một phần khi giá break khỏi vùng 37 với khối lượng lớn.

phân tích cổ phiếu dxg