Góc nhìn PTKT cổ phiếu GEX 04.01.2022

• Sau khi break ra khỏi kênh giá giảm hình thành từ cuối tháng 11/2021, GEX đã tiếp tục có một phiên bứt phá mạnh với thanh khoản lớn

• Dư địa tăng giá ngắn hạn vẫn còn khi % tháng không quá cao

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua thăm dò một phần khi giá quay về test lại vùng giá 41.

phân tích cổ phiếu gex