Góc nhìn PTKT cổ phiếu HTN 04.01.2022

• Giá đã có xu hướng tăng khá mạnh kể từ đầu tháng 10/2021

• Trong ngắn hạn, giá đang tích lũy trong vùng 44 – 48 với thanh khoản giảm dần

• Dư địa tăng giá ngắn hạn vẫn còn khi % tháng không quá cao

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua thăm dò một phần khi giá break khỏi vùng 48 với khối lượng lớn.

phân tích cổ phiếu htn