Góc nhìn PTKT cổ phiếu HTN 05.01.2022

phân tích cổ phiếu htn
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi có trạng thái sức mạnh A.
  • Cổ phiếu tích lũy khá tốt với trạng thái tích lũy B.
  • Kháng cự: 48. Hỗ trợ: 44,5.
 2. Nhận định
  • Giá đã đi ngang trong một thời gian khá dài và tạo được một nền giá tích lũy tốt
  • Dòng tiền mua gom rất mạnh trước đó nhưng điều chỉnh tích lũy với thanh khoản giảm dần và trong suốt quá trình điều chỉnh giá luôn giữ trên đường MA5
  • Xác suất tăng giá ngắn hạn cao và cổ phiếu đang có dấu hiệu hình thành đà tăng
  • Lợi nhuận mục tiêu lớn hơn 20% nếu cổ phiếu mở sóng tăng thành công.
 3. Khuyến nghị: Canh mua khi giá bứt qua kháng cự