Góc nhìn PTKT cổ phiếu LCG 07.01.2022

phân tích cổ phiếu lcg
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
  • Hỗ trợ: 24
 2. Nhận định
  • Sau khi đi ngang tạo nền với thanh khoản thấp trong hơn một tháng, LCG đã có một phiên bứt phá mạnh khỏi khu vực tích lũy đồng thời vượt đỉnh cũ với thanh khoản lớn thể hiện sự đồng thuận.
  • Lợi nhuận mục tiêu trên 10% nếu cổ phiếu mở sóng tăng thành công.
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua một phần khi giá quay về test lại vùng nền tích lũy xung quanh giá 24