Góc nhìn PTKT cổ phiếu NLG 07.01.2022

phân tích cổ phiếu NLG
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
  • Cổ phiếu tích đã xây được nền tích lũy tốt trước đó với trang thái tích lũy B
  • Kháng cự: 66, hỗ trợ: 60
 2. Nhận định
  • Sau khi vượt đỉnh vào giữa tháng 12/2021, NLG đã quay lại tích lũy tạo nền xung quanh vùng giá 60-66. Hiện tại giá đã tăng lên cạnh trên của vùng tích lũy này và sẵn sàng cho một cú bứt phá mới
  • Lợi nhuận mục tiêu lên đến 14% nếu cổ phiếu mở sóng tăng thành công.
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua một phần nếu giá xác nhận vượt qua ngưỡng 66 với thanh khoản lớn.