Góc nhìn PTKT cổ phiếu PHR 04.01.2022

• % tháng và %năm chưa cao nên dư địa tăng giá vẫn còn nhiều trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn

PHR đang quay trở về kiểm định ngưỡng hỗ trợ xung quanh vùng giá 71

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua một phần nếu giá bật mạnh qua vùng giá 73

phân tích cổ phiếu phr