Góc nhìn PTKT cổ phiếu PHR 04.01.2022

• % tháng và %năm chưa cao nên dư địa tăng giá vẫn còn nhiều trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn

• PHR đang quay trở về kiểm định ngưỡng hỗ trợ xung quanh vùng giá 71

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua một phần nếu giá bật mạnh qua vùng giá 73

phân tích cổ phiếu phr

Leave a Reply

%d bloggers like this: