Góc nhìn PTKT cổ phiếu PHR 11.01.2022

  1. Tín hiệu kỹ thuật
    • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
    • Cổ phiếu đã xây dựng được vùng nền tích lũy khá tốt trước đó với trạng thái tích lũy B
    • Hỗ trợ: 75, kháng cự: 80
  2. Nhận định
    • Sau khi tăng mạnh và vượt đỉnh cũ, PHR đang có xu hướng quay lại tích lũy tạo nền xung quanh vùng giá 75 – 80, đồng thời vẫn giữ được xung lực giá khá tốt trong hai phiên thị trường chung giảm điểm khá mạnh.
    • Dư địa tăng giá vẫn còn khi %năm và %tháng chưa cao
  3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua một phần khi giá xác nhận bứt khỏi vùng kháng cự 80.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: