Góc nhìn PTKT cổ phiếu PTB 14.01.2022

phân tích cổ phiếu ptb
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Cổ phiếu PTB đã xây dựng được một nền giá khá chặt chẽ với trạng thái tích lũy A
  • Hỗ trợ: 96, kháng cự: 104
 2. Nhận định
  • PTB vẫn đang tiếp tục đi ngang trong khu vực tích lũy xung quanh vùng giá 96-104. Đây là một vùng nền giá rất tốt với thời gian tích lũy khá dài và thanh khoản thấp. Hiện tại giá đang tiếp cận cạnh trên của vùng tích lũy.
  • Dư địa tăng giá vẫn còn nhiều khi %tháng đang âm và %năm chưa cao. Tuy nhiên, cổ phiếu này phù hợp hơn cho thời gian đầu tư trung và dài hạn
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua một phần khi giá bứt khỏi ngưỡng kháng cự 104 với thanh khoản lớn.