Góc nhìn PTKT cổ phiếu tâm điểm 20.01.2022 – NTP, HHV, BSR

NTP-CHỜ CÚ TĂNG TỐC

phân tích cô
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
  • Cổ phiếu tích đã xây được nền tích lũy tốt trước đó với trang thái tích lũy B
  • Hỗ trợ: 61, kháng cự: 65.5
 2. Nhận định
  • Sau khi bứt khỏi vùng nền giá xung quanh ngưỡng 61, NTP đã quay lại tích lũy xung quanh vùng giá đỉnh cũ trong một số phiên gần đây. NTP đã gần như miễn nhiễm với với biến động giảm điểm của thị trường chung trong hai tuần trở lại đây.
  • Dư địa tăng giá vẫn còn nhiều khi %tháng thấp và %năm chưa quá cao.
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua thăm dò một phần khi giá bứt qua được kháng cự 65.5 với thanh khoản lớn.

HHV – CHỜ VƯỢT KHÁNG CỰ

phân tích cổ phiếu hhv
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
  • Cổ phiếu tích đã xây được nền tích lũy tốt trước đó với trang thái tích lũy B
  • Hỗ trợ: 25.5, kháng cự: 28
 2. Nhận định
  • Trong ngày đầu giao dịch sau khi chuyển sang sàn HOSE, HHV đã có một phiên giao dịch biến động mạnh, tuy nhiên giá vẫn giữ vững hỗ trợ quanh đường MA50 và kết phiên tăng mạnh. Hiện tại giá vẫn đang nằm trong khu vực tích lũy quanh vùng giá 25.5-28.
  • Dư địa tăng giá vẫn còn nhiều khi %tháng và %năm chưa cao
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua thăm dò một phần khi giá bứt qua ngưỡng kháng cự 28.

BSR – GÓC NHÌN DÀI HẠN

phân tích cổ phiếu bsr
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền vào chưa quá mạnh với trạng thái sức mạnh B nên phù hợp hơn cho nắm giữ trung và dài hạn.
  • Cổ phiếu tích đã xây được nền tích lũy rất tốt trước đó với trang thái tích lũy A
  • Hỗ trợ: 23, kháng cự: 24.5
 2. Nhận định
  • BSR vẫn tiếp tục đi trong một khu vực tích lũy khá dài hình thành từ cuối tháng 12.2021 với biên độ giá hẹp và thanh khoản thấp.
  • Dư địa tăng giá vẫn còn nhiều khi %tháng thấp và %năm chưa quá cao.
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua thăm dò một phần khi giá bứt qua được kháng cự 24.5 với thanh khoản lớn.