Góc nhìn PTKT cổ phiếu tâm điểm 21.01.2022 – DBC, GIL

DBC – TÍCH LŨY ĐÃ ĐỦ?

phân tích cổ phiếu dbc
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
  • Cổ phiếu tích đã xây được nền tích rất lũy tốt trước đó với trang thái tích lũy A
  • Hỗ trợ: 76, kháng cự: 80
 2. Nhận định
  • Sau gần một tháng tích lũy, tạo nền với thanh khoản thấp, DBC đang có dấu hiệu bứt phá với một phiên tăng điểm khá với thanh khoản tốt trong ngày 21.01.2022. Hiện tại giá đã phá qua được kháng cự 76 của vùng tích lũy.
  • Dư địa tăng giá vẫn còn nhiều khi %tháng thấp và %năm chưa quá cao. Lợi nhuận mục tiêu trên 15% nếu cổ phiếu mở sóng thành công.
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua thăm dò một phần quanh vùng giá 76.

GIL – GÓC NHÌN DÀI HẠN

phân tích cổ phiếu gil
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền chưa quá mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh B, phù hợp hơn cho nắm giữ trung và dài hạn.
  • Cổ phiếu tích đã xây được nền tích lũy rất tốt với trang thái tích lũy A
  • Hỗ trợ: 66.5, kháng cự: 70
 2. Nhận định
  • GIL hiện đang tích lũy, tạo nền trong biên độ hẹp quanh vùng giá 66-70. Giá vẫn duy trì ở phía trên đường trung bình MA50 ngày và cho phản ứng khá tốt khi tiếp cận đường này. Trong phiên ngày 21.01.2022, GIL đã có một phiên tăng khá mạnh với thanh khoản lớn để tiếp cận vùng kháng cự quanh cạnh trên của vùng tích lũy.
  • Dư địa tăng giá vẫn còn nhiều khi %tháng và %năm chưa quá cao. Lợi nhuận mục tiêu trên 10% nếu mở sóng thành công.
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh thăm dò mua một phần khi giá bứt khỏi ngưỡng kháng cự 70 với thanh khoản lớn.