Góc nhìn PTKT cổ phiếu TDM 05.01.2022

phân tích cổ phiếu tdm
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Cổ phiếu tích lũy khá tốt với trạng thái tích lũy A.
  • Kháng cự: 35. Hỗ trợ: 33,5.
 2. Nhận định
  • TDM đang đi trong kênh giá giảm điều chỉnh kể từ giữa tháng 11/2021, đồng thời
   thanh khoản thấp dần trong quá trình điều chỉnh. Hiện tại giá đang chạm cạnh trên
   của kênh giá
  • Giá đã vượt lên trên các đường MA ngắn hạn đồng thời đường MA5 đã cắt lên đường
   MA20
  • Lợi nhuận mục tiêu lớn hơn 20% nếu cổ phiếu mở sóng tăng thành công.
 3. Khuyến nghị: Canh mua khi giá bứt qua kháng cự 35.