Góc nhìn PTKT cổ phiếu TPB 14.01.2022

phân tích cổ phiếu tpb
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
  • Hỗ trợ: 40, kháng cự: 43
 2. Nhận định
  • Sau khi bứt “nhẹ” khỏi khu vực tích lũy xung quanh vùng giá 40-43, TPB đã rơi trở lại vùng nền giá này. Đây vẫn là một cổ phiếu cần chú ý khi vẫn duy trì được sức mạnh dòng tiền ở mức A, nhưng TPB cần tích lũy thêm để có thể tiếp tục đi lên một cách vững chắc.
  • Dư địa tăng giá vẫn còn nhiều khi %năm và %tháng chưa cao
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua thăm dò khi giá bứt khỏi ngưỡng kháng cự 43 với thanh khoản lớn.