Góc nhìn PTKT cổ phiếu VCS 04.01.2022

• % năm chưa cao nên dư địa tăng giá trong dài hạn vẫn còn nhiều.

• Giá đang có xu hướng quay về test lại vùng nền tích lũy trước đó.

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua một phần nếu giá tăng vượt ngưỡng 120 với khối lượng lớn

phân tích cổ phiếu vcs