Góc nhìn PTKT cổ phiếu VEA 31.12.2021

• % tháng và %năm còn thấp nên dư địa tăng giá còn nhiều cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

• Hiện tại, giá đã có thời gian tích lũy khá dài ở phía trên đường MA20 với khối lượng giao dịch thấp

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua thăm dò một phần khi giá break khỏi ngưỡng 45 với khối lượng lớn.

phân tích cổ phiếu vea