Góc nhìn PTKT cổ phiếu VIX 04.01.2022

• Sau một thời gian đi ngang tích lũy quanh vùng giá 30-33, VIX đã bứt khỏi vùng tích lũy này, mặc dù với khối lượng chưa lớn

• Dư địa tăng giá trong ngắn hạn vẫn còn khi % tháng còn thấp

• Khuyến nghị: theo dõi và có thể mua 1 phần xung quanh vùng giá 33.3

phân tích cổ phiếu gex