Góc nhìn PTKT cổ phiếu VPI 10.01.2022

phân tích cổ phiếu vpi
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
  • Cổ phiếu tích đã xây được nền tích lũy tốt trước đó với trang thái tích lũy B
  • Hỗ trợ: 58, kháng cự: 60.5
 2. Nhận định
  • Sau khi tăng khá mạnh và vượt đỉnh, VPI đang có xu hướng điều chỉnh và quay trở lại tích lũy, tạo nền ở ngay trên vùng đỉnh cũ xung quanh giá 58 – 60.5
  • Lợi nhuận mục tiêu trên 15% nếu cổ phiếu mở sóng tăng thành công.
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua một phần khi giá bứt khỏi kháng cự 60.5 với thanh khoản lớn