GÓC PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 25.03.2022 – Đón sóng quý I

Cổ phiếu NBB

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốt
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức A
 • Vùng giá cần lưu ý vùng 36 là kháng cự

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có triển vọng đón đầu con sóng BĐS, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức tốt, phần trăm tăng trong tháng chưa quá cao dư địa rất tốt nếu con sóng BĐS bùng nổ trong quý tới.
 • Trong những đợt giảm giá thanh khoản giảm dần có dấu hiệu tiết cung, dòng tiền thông minh tham gia làm khối lượng giao dịch tăng khá cao giúp hấp thu hết những cổ phiếu được bán ra ở dưới mức giá 36.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 40%

3. Khuyến nghị

 • Có thể chờ đơi giá phá kháng cự để mua một phần khi đó sức mạnh dòng tiền có thể chuyển sang mức A. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 53 và xa hơn đỉnh là 60. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
 • Trong trường hợp giá phá đỉnh giả tạo bẫy giá tăng thì nên xem xét thoát vị thế và cơ cấu lại lệnh.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Cổ phiếu OCB

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốt mức sức mạnh B
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức A
 • Vùng giá cần lưu ý vùng hỗ trợ của trendline ở mức 26 

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có triển vọng trong top các ngân hàng tư nhân, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức tốt, phần trăm tăng trong tháng chưa quá cao dư địa rất tốt nếu có con sóng bùng nổ trong quý tới.
 • Xét về mô hình kỹ thuật giá đã phá được khoảng hẹp được tạo ra bởi hai đường xu hướng thành một tam giác kết hợp dòng tiền ổn định
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 20%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua một phần tỉ trọng nhỏ nếu trong danh mục chưa có quá 5 mã và đã nắm giữ nhiều mà ngân hàng. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quan 29 và xa hơn đỉnh là vùng 32. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi tiền đến kháng cự 29
 • Trong trường hợp giá phá đỉnh giả tạo bẫy giá tăng sau đó giảm phá qua và đóng nến dưới trendline tăng giá thì nên xem xét thoát vị thế và cơ cấu lại lệnh.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.