GÓC PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 28.03.2022. LTG – Fibonacci tâm lý

  1. Tín hiệu
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốt với sức mạnh A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức B
  • Vùng giá cần lưu ý vùng 39 là hỗ trợ trùng với fibo thoái lui 0.618

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có triển vọng đón đầu con sóng hàng hóa lương thực do xung đột Nga – Ukraine, lo sợ về dứt gãy chuỗi cung ứng. Tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức tốt. Đây là nhịp tăng thứ 2 sau nhịp tăng đâu tháng 2.
  • Giá hồi bề Fibonacci thoái lui 0.618 nến bất tăng lên mạnh kèm khối lượng phát triển tốt. Đây là vùng tâm lý mạnh
  • Lợi nhuận kỳ vọng: > 15%

3. Khuyến nghị

  • Có thể mua một phần tại múc giá hiện tạ . Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 48-49 và xa hơn đỉnh là vùng fibo 0.618. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
  • Trong trường hợp giá tạo bẫy giá tăng sau đó giảm phá qua vùng hỗ trợ và fibo 0.618 thì nên xem xét thoát vị thế và cơ cấu lại lệnh.
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.