GÓC PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 29.03.2022. IJC – Tích lũy để bứt phá!

  1. Tín hiệu
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốt
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức A
  • Vùng giá cần lưu ý vùng 30.7 là kháng cự

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có triển vọng tiềm năng từ phát triển hạ tàng trong quý mới, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức tốt, phần trăm tăng trong tháng chưa quá cao dư địa rất tốt nếu con sóng bùng nổ trong quý tới.
  • Giá đang đi trong nhịp tích luỹ khát chặt, được sự ủng hộ khá tốt của khối lượng
  • Lợi nhuận kỳ vọng: 20%

3. Khuyến nghị

  • Có thể chờ đợi giá phá kháng cự 30.7 để mua một phần khi đó sức mạnh dòng tiền có thể chuyển sang mức A. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 35.6 và xa hơn đỉnh là 37-38. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
  • Trong trường hợp giá phá đỉnh giả tạo bẫy giá tăng giá tạo bẫy phá qua kháng cự rồi sau đó giảm mạnh thì nên xem xét thoát vị thế và cơ cấu lại lệnh.
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.