GÓC PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 30.03.2022. TCM – phá đường xu hướng.

  1. Tín hiệu
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốt sức mạnh A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức A
  • Vùng giá cần lưu ý vùng 70 là vùng giá vừa phá qua trendline

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có triển vọng đón đầu con sóng ngành dệt may sau đại dịch Covid-19, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức tốt, phần trăm tăng trong tháng chưa quá cao dư địa rất tốt nếu có con sóng bùng nổ trong quý tới.
  • Dòng tiền thông minh tham gia làm khối lượng giao dịch tăng khá cao giúp hấp thu hết những cổ phiếu được bán ra ở vùng giá 6x
  • Lợi nhuận kỳ vọng: khoảng trên 15%

3. Khuyến nghị

  • Có thể mua một phần ở giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 86.8 và xa hơn là 95-96. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
  • Trong trường hợp giá phá đỉnh giả tạo bẫy giá tăng thì giá tăng một đoạn sau đó giảm phá qua vùng trendline nên xem xét thoát vị thế và cơ cấu lại lệnh.
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.