GÓC PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 31.03.2022. SGP – Chờ phá đường xu hướng.

  1. Tín hiệu
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốt sức mạnh A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức B
  • Vùng giá cần lưu ý vùng 40 là trendline giảm giá

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có triển vọng của ngành cảng biển và logistics, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức tốt, phần trăm tăng trong tháng chưa quá cao dư địa khá tốt.
  • Trong con sóng giảm điều chỉnh trước đó thanh khoản giảm dần có dấu hiệu tiết cung, dòng tiền thông minh tham gia làm khối lượng giao dịch tăng khá cao giúp hấp thu hết những cổ phiếu được bán ra.
  • Lợi nhuận kỳ vọng: 10-20%

3. Khuyến nghị

  • Có thể chờ đơi giá phá đường trendline giảm để mua một phần. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 44.4 và xa hơn là vùng fibonacci 1.618 ở giá 49.5
  • Trong trường hợp giá phá đỉnh giả tạo bẫy giá tăng, giá phá qua trendline nhưng sau đó không tăng và giảm phủ định vùng giá vừa phá qua thì nên xem xét thoát vị thế và cơ cấu lại lệnh.
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.