GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 01.03.2022. NLG, AGR – Phá đường xu hướng.

NGL – Tích lũy để bứt phá

1. Tin hiệu

 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh B
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng sức mạnh A
 • Vùng giá cần lưu ý vùng 54

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng ngành bất động sản, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng.
 • Việc giá đã tăng bứt phá qua một vùng kháng cự khá mạnh cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 20%.

3. Khuyến nghị

 • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh 61 và xa hơn là 68
 • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ 50 thì nên cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

AGR – Phá xu hướng

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng ở mức khá
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng sức mạnh A
 • Vùng giá cần lưu ý vùng hỗ trợ 20 và kháng cự 22.5

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng ngành chứng khoán, tích lũy tốt.
 • Việc giá đã tăng bứt phá qua đường xu hướng giảm giá và gia tăng khối lượng giao dịch cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: 20 – 30%

3, Khuyến nghị

 • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh 26 và xa hơn là 29-30. Lưu ý phá kháng cự 22.5 xác suất tăng mạnh sẽ cao hơn.
 • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ 20 thì nên cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.