GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 03.03.2022.  CRE, CTS – Hỗ trợ được giữ vững.

Cổ phiếu CRE

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức B
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng hỗ trợ cần lưu ý vùng 37.3

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng ngành bất động sản , tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng
 • Việc giá đã tăng bứt phá qua một kháng cự khá mạnh cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: khoảng 20-30%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 43.5 và xa hơn là 49.
 • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ thì nên cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Cổ phiếu CTS

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức B
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh
 • Vùng hỗ trợ cần lưu ý vùng 38.6

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng ngành chứng khoán, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng
 • Việc giá đã tăng bứt phá qua một kháng cự khá mạnh cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 30%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 48 và xa hơn là 53.5. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
 • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ thì nên cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.