GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 04.03.2022. BVS, MWG – Tích lũy để bứt phá.

Cổ phiếu BVS

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh
 • Vùng giá cần lưu ý vùng 45.5

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng ngành chứng khoán, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức A
 • Việc giá đã tăng bứt phá qua đường xu hướng giảm cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: 15%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 48 . Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Cổ phiếu MWG

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức B
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh A
 • Vùng giá cần lưu ý vùng 145.8

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng của ngành bán lẻ, phần % tăng trong tháng chưa cao cho thấy dư địa tăng còn nhiều, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng A
 • Việc giá tích lũy với volume giao dịch lớn cho thấy có sức tăng tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: 15%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh 156 và có thể xa hơn. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
 • Trong trường hợp có nến giảm mạnh phủ định nến tăng thì nên cân nhắc cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.