GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 07.03.2022. PTB – tích lũy chặt, tăng trưởng cao.

Cổ phiếu PTB

  1. Tín hiệu
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức B
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh A
  • Vùng giá cần lưu ý vùng 110

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng của ngành, tăng trong tháng chưa cao cho thấy dư địa tăng còn nhiều, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng A
  • Việc giá tích lũy với volume giao dịch lớn cho thấy có sức tăng tốt báo hiệu có việc đón đầu sóng của dòng tiền lớn.
  • Lợi nhuận kỳ vọng: 20%

3. Khuyến nghị

  • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh 128 và có thể xa hơn. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi giá gặp đường xu hướng ngắn hạn.
  • Trong trường hợp có nến giảm mạnh phủ định nến tăng thì nên cân nhắc cơ cấu lại.
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.