GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 08.03.2022. AGG, VSC – Phá vỡ đường xu hướng, vững vàng trước “giông bão”.

Cổ phiếu VSC

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở thang B
 • Vùng giá cần lưu ý vùng nến vừa bứt qua ở 42.

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng của ngành, địa tăng còn nhiều do nhu cầu về vận tải biển đang tăng cao, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng B
 • Việc giá tích lũy với volume giao dịch lớn cho thấy có sức tăng tốt báo hiệu
 • Lợi nhuận kỳ vọng: trên 10%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh 51-52. và có thể xa hơn. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi giá gặp đỉnh.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Cổ phiếu AGG

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở thang B
 • Vùng giá cần lưu ý vùng trend line tăng giá 44.

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng của ngành BĐS, địa tăng còn nhiều do phần trăm tăng của tháng chưa quá cao, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng B
 • Việc giá tăng với volume giao dịch lớn cho thấy có sức tăng tốt báo hiệu
 • Lợi nhuận kỳ vọng: trên 10%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh 54-55 và có thể xa hơn.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.
 • Trong trường hợp có nến giảm mạnh phủ định được lực tăng trước đó cps thể nên cân nhắc cơ cấu lại.