GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 09.03.2022

HCM – Tích lũy để bứt phá

  1. Tín hiệu
  • Dòng tiền mạnh phát triển với khối lượng tăng mạnh dần
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt, mạnh A
  • Vùng giá cần lưu ý vùng 39-40

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng ngành chứng khoán, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức A
  • Giá đang đi ngang tích lũy kẹp trong hai đường xu hướng ngắn hạn theo sự đồng thuận của khối lượng giao dịch ở mức cao.
  • Lợi nhuận kỳ vọng: 20-30%

3. Khuyến nghị

  • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 46 tiếp đến là 49 . Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.