GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 14.03.2022. FMC – kiểm tra đỉnh thành công.

  1. Tín hiệu
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tăng đột biến
  • Vùng giá cần lưu ý vùng kháng cự vừa phá qua 57

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu được hưởng lợi trong bối cảnh ngành xuất nhập khẩu tủy sản gần đây phát triển rất tốt, đặc biệt là thị trường Mỹ.  
  • Với volume giao dịch lớn cho thấy có sức tăng tốt.
  • Giá đã kiểm tra đỉnh thành công với lực bật tăng mạnh

3. Khuyến nghị

  • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại do gia đã di chuyển một đoạn. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh đỉnh vùng 66.5 và có thể xa hơn lag 75.
  • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phủ định nến tăng thủng hỗ trợ vừa tạo được thì nên cân nhắc cơ cấu lại.
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để