GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 16.03.2022.

 CTI – Phá vỡ kháng cự

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh
 • Vùng giá cần lưu ý vùng 24

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng và được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức khá
 • Việc giá đã tăng bứt phá qua kháng cựu với nến bật tăng mạnh cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 15%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 29 và xa hơn là 33-34. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

VHC – Nến tăng quyết định

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh, tích lũy ở mức B
 • Vùng giá cần lưu ý vùng đỉnh vừa phá qua

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng và tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức B
 • Việc giá đã tăng bứt phá qua kháng cựu với nến bật tăng mạnh cho thấy sức tăng tốt và là một trong những cổ phiếu thể hiện được giá trị tốt nhất trong những phiên giảm điểm vừa qua, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: khoảng 10%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 92- 93 và xa hơn là khoảng 100.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.