GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 17.03.2022. – Rón rén tăng, dòng tiền chờ đợi.

          GMD – Giữ được nền hỗ trợ

  1. Tín hiệu
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh
  • Vùng giá cần lưu ý vùng 48

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng, giá hồi về đến fibo 0.5 của một xu hướng tăng và bật lên mạnh dứt khoát trên nền hỗ trợ đã được xây vững.
  • Việc nến rút chân bật tăng trên nền hỗ trợ cho thấy lực cầu khá mạnh sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
  • Lợi nhuận kỳ vọng: 15%

3. Khuyến nghị

  • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại do tình hình thị trường chung chưa quá tốt. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu ngắn quanh đỉnh và  vùng 61.5 và xa hơn là fibo 1.6816 quanh giá 69. Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản. Cơ cấu lại khi giá thủng hỗ trợ 40