Góc PTKT cổ phiếu tâm điểm ngày 18.02.2022. REE –  Bứt phá khỏi tích lũy

  1. Tín hiệu phân tích
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch ở mức ổn định
  • Giá đã break – “phá vỡ” được đường xu hướng giảm giá

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng, tích lũy tốt kèm khối lượng ổn định
  • Có những phiên gom hàng, giá được đẩy tăng lên sau những pha “ép bán”, break qua trendline đóng cửa ở vùng 72
  • Có thể giải ngân với một phần
  • Lợi nhuận kỳ vọng: Trên 10%

3. Khuyến nghị

  • Mua với ở mức giá hiện tại nếu đã mua được ở 72 thì có thêm giải ngân thêm một phần phụ thuộc vào mục quản lý vốn và rủi ro
  • Nên chốt trước một phần lợi nhuận trước khi giá tiến về đỉnh cũ còn lại giữ đến mục tiêu 80 xa hơn là 85 khi giá phá qua đỉnh.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: