Góc PTKT cổ phiếu tâm điểm ngày 18.02.2022. REE –  Bứt phá khỏi tích lũy

  1. Tín hiệu phân tích
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch ở mức ổn định
  • Giá đã break – “phá vỡ” được đường xu hướng giảm giá

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng, tích lũy tốt kèm khối lượng ổn định
  • Có những phiên gom hàng, giá được đẩy tăng lên sau những pha “ép bán”, break qua trendline đóng cửa ở vùng 72
  • Có thể giải ngân với một phần
  • Lợi nhuận kỳ vọng: Trên 10%

3. Khuyến nghị

  • Mua với ở mức giá hiện tại nếu đã mua được ở 72 thì có thêm giải ngân thêm một phần phụ thuộc vào mục quản lý vốn và rủi ro
  • Nên chốt trước một phần lợi nhuận trước khi giá tiến về đỉnh cũ còn lại giữ đến mục tiêu 80 xa hơn là 85 khi giá phá qua đỉnh.