GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 18.03.2022. TVC, EIB – Chờ phá kháng cự

          EIB – Chờ phá đỉnh

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng duy trì khá tốt
 • Vùng giá cần lưu ý vùng đỉnh

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng và được hưởng lợi từ xuất nhập khẩu và các nghiệp vụ xuất – nhập khẩu của ngân hàng.
 • Nếu giá tăng bứt phá qua đỉnh kháng cựu với nến bật tăng mạnh thì cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 20%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại với tỉ trong thấp. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh  44.8
 • Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh nếu vượt có thể giải ngân thêm
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản. Trong trường hợp có nến giảm phủ định sau cây tăng vượt đỉnh thì nên cân nhắc cơ cấu lại thoát vị thế.

TVC – Tiến về kháng cự

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng duy trì khá tốt tích lũy ở mức B
 • Vùng giá cần lưu ý vùng kháng cự 25

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, Trí Việt một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Việt Nam
 • Nếu giá tăng bứt phá qua đỉnh kháng cựu với nến bật tăng mạnh thì cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 20%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại với tỉ trong thấp. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh  29
 • Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh nếu vượt có thể giải ngân thêm
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.