Góc PTKT cổ phiếu tâm điểm ngày 22.02.2022. VND – BỨT PHÁ XU HƯỚNG DÒNG CHỨNG KHOÁN

  1. Tín hiệu phân tícH
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
  • Vùng cản cần lưu ý vùng 85
  • Giá đã retest lại kháng cự vùng 72 trước đó và bật lên kèm khối lượng giao dịch tăng lớn. Khi giá break – “phá vỡ” được vùng giá 64 nếu đã mua được thì có thể nắm giữ dài hạn hoặc mua thêm một phần.

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng dẫn đầu ngành chứng khoán , tích lũy tốt kèm khối lượng lớn.
  • Việc giá đã retest và sau đó phá qua vùng giá kháng cự mạnh cho thấy sức tăng khỏe, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
  • Lợi nhuận kỳ vọng: >30%

3. Khuyến nghị

  • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá phá vỡ 64 thì có thể cân nhắc chốt bớt một phần lợi nhuận khi giá đạt 84.
  • Chờ phản ứng giá tiếp theo tại vùng đỉnh, khi giá tăng kèm khối lượng tăng vượt qua được đỉnh thì có thể giữ đến giá mục tiêu tiếp theo là vùng giá quanh 100.